Política de privadesa

Dades identificatives

En acompliment amb el deure d’informació recollit en l’article 10 de la Llei 34/2002 de l’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, a continuació es reflecteixen les següents dades: la professional titular del domini web es Sònia Ros, amb dni 38125960x i adreça a c. Gayarre, 53-55, entresol 2, 08014 Barcelona.

Usuàries

L’accés i/o ús d’aquest portal de Sònia Ros atribueix la condició d’USUARI, que accepta, des del mencionat accés i/o ús, les Condicions Generals d’Ús que aquí queden reflectides. Les esmentades Condicions seran d’aplicació independent de les Condicions Generals de Contractació que en el seu cas en resultin d’obligat acompliment.

Us del portal

www.soniaros.com dona accés a informacions i dades (d’ara endavant “els continguts”) a internet que pertanyen a Sònia Ros o als seus llicenciants als quals l’USUARI pugui tenir accés. l’USUARI assumeix la responsabilitat de l’us del portal. Aquesta responsabilitat s’estén al registre que fos necessari per a accedir a determinats serveis o continguts.
En el mencionat registre l’USUARI serà responsable d’aportar informació veraç i lícita. Com a conseqüència d’aquest registre, a l’USUARI se li podrà proporcionar una contrassenya de la qual en serà responsable, en cas que sigui necessari, comprometent-se a fer-ne un ús diligent i confidencial. L’USUARI es compromet a fer un ús adequat dels continguts i els serveis (de moment no accessibles) que Sònia Ros pugui oferir a través del seu portal i amb caràcter enunciatiu pero no limitatiu, a no fer-los servir per a (i) activitats il·lícites, ilegals o contràries a la bona fe i a l’ordre públic, (ii) difondre continguts o propaganda de caràcter racista, xenòfob, pornogràfic-ilegal, d’apologia al terrorisme o atemptatori contra els drets humans; (iii) provocar danys en els sistemes físics i lògics de Sònia Ros, dels seus proveïdors o de terceres persones, introduir o difondre en la xarxa virus informàtics o qualsevol d’altres sistemes físics i lògics que siguin susceptibles de provocar danys anteriorment mencionats; (iv) intentar accedir, i en el seu cas, utilitzar comptes de correu electrònic d’altres usuaris i modificar o manipular-ne els missatges. Sònia Ros es reserva el dret a retirar tots aquells comentaris i aportacions que vulnerin el respecte i la dignitat de la persona, que siguin discriminatoris, xenòfobs, racistes, pornogràfics, que atemptim contra la joventut i la infància, l’ordre o la seguretat pública o que, al seu judici, no resultin adequats per a la seva publicació. En qualsevol cas, Sònia Ros no serà responsable pels usuaris a través dels forums, xats, o altres eines de participació en cas que algun dia d’hi esdevinguin.

Protecció de dades

POLÍTICA DE PRIVADESA

La confidencialitat i seguretat son valors primordials per a Sònia Ros i en conseqüència asumeixo el compromís de garantir la privacitat de l’usuari en tot moment i de no recol·lectar informació innecessària. A continuació li proporcionem informació necessària sobre la nostre política de provacitat en relació a les dades personals recollides, explicant-li:

Qui és el responsabla del tractament de les seves dades.
Amb quina finalitat recollim les dades que solicitem.
Quina és la legitimació per al seu tractament.
Període de conservació.
Tercers als quals se’ls comuniquen les seves dades.
Quins drets l’emparen i com exercir-los.

LA RESPONSABLE: Sònia Ros, amb adreça, a aquests efectes, en el carrer Gayarre, núm 53-55, 08009 Barcelona número de NIF: 38125960X

FINALITAT, LEGITIMACIÓ I CONSERVACIÓ del tractament de les seves dades enviades a través de:

Formulari de contacte:
Finalitat: Facilitar-li un mitjà per a posar-se en contacte amb nosaltres i poder atendre la seva solicitud d’informació, així com també per a poder enviar-li comunicacions dels nostres productes, serveis i activitats, inclusivament per mitjans electrònics (SMS, telèfon, correu electrònic…) si marca la casella d’acceptació.
També creació de perfils i estudi de mercat per a la millora dels serveis comercials.
Legitimitat: el consentiment de l’USUARI en sol·licitar informació a través del nostre formulari de contacte i marcar la casella d’acceptació d’enviament d’informació.
Conservació:
Una vegada resolta la seva sol·licitud per mitjà del nostre formulari de contacte o resposta per correu electrònic o trucada telefònica, si no ha generat un nou tractament, i en cas d’haver acceptat rebre enviaments comercials, fins que sol·liciti la baixa dels mencionats serveis.

Enviament de correus electrónics:
Finalitat: respondre a les seves sol·licitus d’informació, atendre les seves peticions i respondre a les seves consultes o dubtes. En cas de rebre el seu CV, les seves dades i CV podran ser incorporats a la nostra base de dades per a participar en els nostres processos de selecció presents i/o futurs.
També la creació de perfils i estudi de mercat per a la millora dels serveis comercials.
Legitimació: el consentiment de l’USUARI en solicitar-nos informació a través de l’adreça de correu electrònic o enviar-nos el seu CV.
Conervació: una vegada resolta la seva sol·licitud per mitjà del nostre formulari o resposta per correu electrònic o trucada, si no ha generat un nou tractament. En cas de rebre el el seu cv es podrà conservar les seves dades durant un any màxim per a futurs processos de selecció.
Obligació de facilitar-nos les seves dades i conseqüències de no fer-ho:
El subministrament de dades personals requereix una edat mínima de 14 anys o de disposar de capacitat jurídica suficient per a contractar.
Les dades personals sol·licitades son necessàries per a gestionar les sol·licituds, donar-li d’alta en tant que usuari i/o presta-li els serveis que pugui contractar, per la qual cosa, si no son facilitats, no el/la podrem atendre correctament ni prestar-li el servei sol·licitat.
En tot cas, ens reservem el dret a decidir sobre la incorporació o no de les seves dades i altra informació en la nostra base de dades.

DESTINATARIS DE LES SEVES DADES: Les seves dades són confidencials i no es cediran a tercers, excetuant el cas en que existeixi obligatorietat legal.

DRETS EN RELACIÓ A LES SEVES DADES PERSONALS:
Qualsevol persona pot retirar el seu consentiment en qualsevol moment quan aquest hagi estat atorgat per al tractament de les seves dades.
En cap cas la retirada d’aquest consentiment condiciona l’execució del contracte de subscripció o les relacions generades amb anterioritat.
De la mateixa manera, pot exercir els següents drets:
Sol·licitar l’ACCÉS a les seves dades personals o a la seva rectificació quan siguin inexactes.
Sol·licitar la SUPRESSIÓ quan, entre altres motius, les seves dades ja no siguin necessàries per a les finalitats per a les que varen ser recollides.
Sol·licitar la LIMITACIÓ del seu tractament en determinades circumstàncies.
Sol·licitar l’OPOSICIÓ del tractament de les seves dades per motius relacionats amb la seva situació particular.
Sol·licitar la PORTABILITAT de les seves dades en els casos previstos segons la normativa.
Altres drets reconeguts a les normatives aplicables.
On i com sol·licitar els seus drets?
Mitjançant un escrit adreçat al responsable, a la direcció postal indicada més amunt o a l’email baixa@soniaros.com, indicant el dret que requereix exercir i respecte a quines dades personals.
L’USUARI té dret a presentar reclamació davant de l’Autoritat competent, en aquest cas, l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.

SEGURETAT DE LES SEVES DADES PERSONALS. Amb l’objectiu de salvaguardar la seguretat de les seves dades personals, l’informem que hem adoptat totes les mesures d’índole tècnica i organitzativa necessàries per a garantir la seguretat de les dades personals subministrades, de la seva alteració, pèrdua i tractament o accessos no autoritzats.

ACTUALITZACIÓ DE LES SEVES DADES PERSONALS. És important que per a mantenir les seves dades personals actualitzades ens n’informi sempre que hi hagi alguna modificació, en cas contrari, no responem a la seva veracitat.
No ens fem responsables de la política de privacitat respecte a les dades personals que pugui facilitar a tercers per mitjà d’enllaços disponibles a la nostra pàgina web.

La present Política de Privacitat pot ser mof¡dificada per a ser adaptada als canvis que es produeixin a la nostra web, així com les modificacions legislatives o jurisprudencials sobre les seves dades que vagin sorgint, per a la qual cosa s’exigeix la seva lectura, cada vegada que ens faciliti les seves dades a través d’aquesta web.

Propietat intel·lectual i industrial

Sònia Ros per sí o com a cessionària, és titular de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial de la seva pàgina web, així com dels elements que conté (a títol enunciatiu, imatges, sons, àudio, vídeo, software o textos; marques o logotips, combinacions de colors, estructura i disseny, selecció de materials utilitzats, programes d’ordinador necessaris per al seu funcionament, accés i ú, etc.) titularitat de Sònia Ros o bé dels seus llicenciants.

Tots els drets reservats. En virtud d’allò disposat en els articles 8 i 32.1, paràgraf segon, de la Llei de la Propietat Intel·lectual, queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la seva modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d’aquesta pàgina web, amb finalitats comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l’autorització de Sònia Ros. L’USUARI es compromet a respectar els drets de Propietat Intel·lectual i Industrial titularitat de Sònia Ros. Podrà visualitzar els elements del portal i però no els podrà imprimir, copiar ni emmagatzemar en el seu disc dur, ni tan sols única i exclusivament per al seu ús privat o personal. L’USUARI s’haurà d’abstenir de suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistema de seguretat que estigui instalat en les pàgines de Sònia Ros.

Exclusió de garanties i responsabilitat

Sònia Ros no es fa responsable, en cap cas, dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que puguessin ocasionar, a títol enunciatiu: errors o omisions en els continguts, manca de disponibilitat del portal o la transmissió de virus o programes maliciosos o lesius en els continguts, malgrat que s’hagin adoptat totes les mesures tecnològiques necessàries per a evitar-ho.

Enllaços

En cas que en el lloc web www.soniaros.com es disposin enllaços o hipervincles dirigits cap a altres llocs d’Internet, Sònia Ros no exercirà cap mena de control sobre aquests llocs i continguts. En cap cas Sònia Ros assumirà responsabilitat de cap naturalesa pels continguts d’algun enllaç pertanyent a un lloc web al·liè, ni garantirà la disponibilitat tècnica, qualitat, fiabilitat, exactitud, amplitud, veracitat, validesa i constitucionalitat de qualsevol material o informació continguda en cap d’aquests hipervincles o altres llocs d’Internet.
De la mateixa manera, la inclusió d’aquestes connexions externes no implicarà cap mena d’associació, fusió o participació amb les entitats connectades.

Modificacions

Sònia Ros es reserva el dret a efectuar sense previ avís les modificacions que consideri oportunes en el seu portal, i pot canviar, suprimir o afegir tant els continguts i serveis que s’hi presten a través d’aquesta com de la forma en que aquests hi apareixen representats o localitzats en el seu portal.

Dret d’exclusió

Sònia Ros es reserva el dret a denegar o retirar l’accés al portal i/o als serveis que s’ofereixen sense necessitat de previ avís, a instancia pròpia o d’un tercer, a aquells usuaris que incompleixin les presents Condicions Generals d’Ús.

Generalitats

Sònia Ros perseguirá l’incompliment de les esmentades condicions així com també qualsevol utilització indeguda del seu portal exercint totes les accions civils i penals que li puguin correspondre en el seu dret.

Modificació de les presents condicions i duració

Sònia Ros podrà modificar en qualsevol moment les condicions que aquí es determinen, sent degudament publicades com apareixen aquí.
La vigència de les conidicions esmentades anirà en funció de la seva exposició i estaran vigents fins que siguin modificades per altres degudament publicades.

Legislació aplicable i jurisdicció

Aquestes condicions generals es regeixen per la llei espanyola.